fbpx
Skip to content Skip to footer

{:nl}Het gaat niet om het aantal volgers, maar om het aantal terugkerende klanten: leer hoe je de sales funnel (+e-mailmarketing) inzet voor jouw bedrijf {:}{:en}It’s not about the number of followers, but rather returning customers: learn how to use the sales funnel for your business{:}

{:nl}
Sales funnel_ van volgers trouwe klanten maken

Ik zie wel vaker advertenties op social voorbijkomen van: “hoe ik zoveel volgers in slechts enkele dagen verkreeg en hoe jij dit ook kan.” Praatjes zijn het vaak, want in de meeste gevallen lukt dit zeker niet bij jezelf.

Daarnaast draait het ook helemaal niet om meer volgers hebben, het draait om het opbouwen en onderhouden van relaties met je klanten, en volgers omzetten in klanten. Je kan nog 100.000 volgers hebben, als er slechts 2 van deze volgers iets bij je kopen, dan ben je uiteraard niet goed bezig.

In dit artikel vertel ik je wat funnel marketing is (de manier waarop je klanten van naamsbekendheid naar aankopen begeleidt) en waarom e-mailmarketing van cruciaal belang is.

Hoe meer volgers, hoe beter = foute denkwijze

Hoe meer volgers, hoe beter geldt dus niet. Het gaat om het vinden van de juiste doelgroep, mensen die in de toekomst waarschijnlijk bij jou zullen kopen en dat kan enkel als je de doelgroep en sales funnel kent. 

De focus moet zowel liggen op enerzijds het bereiken van een nieuwe doelgroep die interesse heeft in het aanbod en daarnaast het bereiken van de huidige, loyale klanten. Want als je hen niet tevreden houdt, dan stappen ze over op de concurrenten en zo verlies je weer klanten. Het binnenhalen van nieuwe klanten kost je trouwens echt veel meer dan het tevreden houden van de huidige klanten.

De stappen van de sales funnel_ van volger naar klant

De sales funnel: hoe je dit effectief inzet voor jouw bedrijf

Je hebt waarschijnlijk wel al van het begrip ‘ de sales funnel’ gehoord, dit zijn alle stappen die klanten doorlopen vooraleer ze een aankoop doen. Als je dit principe begrijpt, dan kan je via jouw marketing klanten door de stappen loodsen en met potentiële klanten stap voor stap en op een laagdrempelige manier een relatie opbouwen. 

Eigenlijk vind ik het woord sales funnel verkeerd gekozen en zeg ik gewoon liever ‘funnel’, want het gaat niet om puur verkopen, het gaat ook om het vertellen van verhalen. Als je enkel over jouw producten vertelt, dan zullen potentiële klanten waarschijnlijk ook afhaken. Storytelling & sales, zo heb ik het liever. 🙂

Stappen van de sales funnel

1 Naamsbekendheid

Alles begint met naamsbekendheid, misschien komen potentiële klanten in aanraking met een advertentie, of komen ze via SEO op jouw blogs terecht. In elk geval komen ze op jouw website terecht waar ze dan hun gegevens kunnen achterlaten.

Alles begint dus met de kwaliteit van jouw content, toon aan dat je expert bent in datgene wat jij doet. Niet alle klanten zullen na één advertentie aankopen, de meeste mensen moeten eerst overtuigd worden en dat doe je met sterke content. Geef een antwoord en vooral ook een oplossing voor het probleem van jouw potentiële klant.

2 Interesse

De potentiële klant kent nu jouw bedrijf, de volgende stap is interesse. Je hebt een oplossing gegeven voor zijn/ haar probleem en uit interesse klikt de potentiële klant misschien wel op een blog, of een bepaalde pagina op de website. Nu is het aan jou om de gegevens te verzamelen, zodat je deze klant in een later stadium met interessante aanbiedingen kan bereiken. 

In marketingtermen wordt er vaak gesproken van een lead, dit betekent zoveel als ‘een spoor naar een potentiële klant’. Een lead is iemand die op een of andere manier interesse heeft getoond in jouw producten/ bedrijf. Misschien heeft hij of zij jouw laatste e-book gedownload in ruil voor gegevens of heeft deze persoon zich ingeschreven voor jouw nieuwsbrief. Hoe dan ook, er is interesse en hierop ga je verder bouwen.

3 Beslissing

Stap 3 is de beslissing, met andere woorden het moment waarop de potentiële klant bepaalt of er een aankoop zal volgen of niet. 

Tussen stap 2 en 3 zitten meestal heel wat mailtjes: ik vertelde je in deze blog al dat e-mailmarketing ontzettend belangrijk is voor bedrijven én dat kan ik niet genoeg herhalen. (Zie deze blog: http://www.littlelouvain.com/6-redenen-waarom-e-mailmarketing-interessant-is-voor-jouw-bedrijf-nuttige-tips/)

In deze mailtjes heb je het niet alleen over jouw aanbod, maar doe je ook aan storytelling. Niemand zit te wachten op 100 irritante mailtjes over jouw product. Reik een oplossing aan voor het probleem van jouw potentiële klant en neem ze mee in het verhaal. Geen pure verkoop maar echt een verhaal vertellen, dat helpt om echt te verkopen.

Al deze stappen zorgen ervoor dat je op een laagdrempelige manier een relatie kan opbouwen met potentiële klanten. Je overtuigt ze van jouw expertise, zonder dat ze direct verplicht worden om iets aan te kopen. Uiteraard verwijs je soms naar jouw aanbod (jouw oplossingen) én zo zullen er ongetwijfeld wel sales uit volgen.

Schrijf je in voor mijn gratis marketingtips

Voorbeeld van mijn sales funnel

  1. Via social media en SEO komen potentiële klanten op mijn blog terecht. Ik schrijf in naam van mijn gewenste klant en daardoor bereik ik de juiste doelgroep. 
  2. In de blog doe ik een interessant voorstel: een gratis e-book, gratis marketingtips, 10% korting in mijn webshop. Hiermee wek ik interesse op. 
  3. In ruil voor deze aanbieding schrijft de potentiële klant zich in voor mijn gratis nieuwsbrief, zo worden de naam en het mailadres direct toegevoegd aan mijn mailinglijst. (Let wel op: potentiële klanten moeten toestemming geven om te mailen en je mag ze niet zomaar zelf toevoegen)
  4. Daarna schiet mijn autoresponder in gang: ik heb een volledige ketting met mailtjes klaarstaan, die uit een mix van commerciële aanbiedingen als persoonlijke posts bestaan. 

E-mailmarketing is belangrijk binnen de sales funnel

E-mailmarketing is echt enorm belangrijk, ik kan het niet genoeg herhalen. Op social media verdwijnen posts gemakkelijk in de massa, maar e-mails moet iedereen elke dag lezen (of toch meerdere keren per week). Uit onderzoek bleek dat we onze gsm het meest gebruiken voor het lezen van e-mails, als iemand dagelijks meerdere keren zijn of haar inbox opent, dan weet je waarom mailings zo belangrijk zijn. Daarnaast verdwijnt een mailtje niet direct én is het direct marketing (op social media krijgt amper 10% van jouw volgers een berichtje te zien).

Automatisering is de sleutel tot succes: als je bepaalde processen automatiseert kan jij je ondertussen focussen op de core business van jouw bedrijf, met andere woorden de kerntaken die echt belangrijk zijn.
Start al enkele kettingmailtjes en zet ze op voorhand klaar, zodat je jouw eerste abonnees gemakkelijk door de sales funnel kunt loodsen.  

Heb je nog vragen? Stuur me dan zeker een mailtje via littlelouvain@gmail.com of schrijf je in voor mijn gratis marketingtips (hierbij ontvang je een mailtje per week in je mailbox)
{:}{:en}
Sales funnel_ van volgers trouwe klanten maken

I often see adds go by claiming how they managed to get so many new followers in just a few days and how you could do the same. But this is just a fancy claim and 99 out of a 100 times it doesn’t help you in any way, shape or form.

Besides the amount of followers you have is irrelevant, the key element is building and maintaining relationships with clients, and converting followers into clients. You could have 100.000 followers, but if just two of those buy something from you, you’re clearly on the wrong path.

More followers = better is the wrong attitude

The more followers you have isn’t always better. It’s about finding the right target group, people that are likely to buy your products or services, and you can achieve this by knowing your demographic and sales funnel.

Your focus should be reaching new audiences that may be interested in what you have to offer on the one hand and expanding the reach of your messages to current customers. Because if you throw them out of the loop in favor of new customers, they’ll switch to your competitors and you’ll lose clients instead of gaining them. Bringing in new clients costs more than keeping your current clients happy.

De stappen van de sales funnel_ van volger naar klant

The sales funnel: how to use it effectively for your business

You may have heard of the term ‘sales funnel’, these are all of the steps your clients go through before actually making a purchase. When you understand this principle, you can use your marketing to guide clients through these steps and make it more accessible for new potential clients.

If you’d ask me, I feel the term sales funnel is a wrong choice, I prefer to simply call it ‘funnel’, because it isn’t all about sales, it’s about getting your story out there. If all you talk about is products, potential clients could see through that and decide what you’re offering isn’t for them. Storytelling & sales are the two crucial elements to me. 🙂

Sales funnel steps

1 Brand awareness

Everything starts with brand awareness, potential clients may come into contact with your services through ads or your blogs. In most cases they’ll end up on your website where they have the opportunity to leave behind their personal information.

The quality of your content has to be your main focus, show you’re the expert in whatever it is you do. Not every customer will buy something after seeing a single ad, most people have to be convinced, which you can do with your strong content. Show them you could provide an answer to the problems your potential clients are faced with.

2 Interest 

Now that your potential clients know about your business, the next step is to generate interest. You’ve made it clear you can provide solutions and now your potential clients are interested, they may go onto your blog or website. So it’s up to you to gather their information so you can make custom offers in a later stage.

In marketing terms this is what you’d call a lead, this means potential clients are lead to your pages and their interest is stimulated. This interest is your cue to build up a relationship with your future clients.

3 Decision

The third step is the decision, in other words the moment a potential client will go through with a purchase or not. 

Between step 2 and 3 there’s a lot of communication; I’ve already told you in this blog that email marketing is important, and I can’t stress that enough. During this communication you shouldn’t just focus on what you have to offer for them to purchase, but the emphasis should be on storytelling. No one is waiting for 100 mails about your product.

Offer a solution to their problems and stimulate their interest in your story. Storytelling is a better tool to sales than actual sales talks. 

All of these steps make your business easily accessible and allows for relationships to form. Your expertise will convince them, without them having to be forced to buy something first.

Schrijf je in voor mijn gratis marketingtips
Example of my newsletter form: subscribe to my newsletter and receive free marketing tips.

Example of my sales funnel

  1. Through social media and SEO potential clients visit my blog. I write in the name of my desired client allowing me to reach the right target group.
  2. In my blog I make proposals; a free ebook, marketing tips, 10% discount on  my webshop. This stimulates interest.
  3. In exchange for these proposals my potential clients subscribe to my free newsletter, that way their personal information is added to my mailing list.
  4. Afterwards my autoresponder does its job: I have a chain of mails ready, a mixture of commercial and personal posts.

Email marketing is important for the sales funnel

Automatisation is the key to success: I can’t tell you enough, but this is the case. When certain processes are automatised you can focus on your core business.

Start up several chain mails and keep them ready for your first subscribers. That way they’ll be funneled into your sales without any problems.

Have you got any more questions? Mail me at littlelouvain@gmail.com.

{:}

Leave a comment

0.0/5

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.