fbpx
Skip to content Skip to footer

{:nl}Samenwerken met influencers: voorkom deze veelgemaakte fouten{:}{:en}Working with influencers: the most common mistakes{:}

{:nl}
Werken met influencers en bloggers_ voorkom deze fouten

Influencer marketing is booming business, deze vorm van marketing wint nog steeds aan belang. De meeste bedrijven weten dat influencers kunnen bijdragen aan hun naamsbekendheid maar een succesvolle campagne opzetten, dat is veel gevallen toch nog moeilijk. De meest gemaakte fouten die marketeers en bedrijven maken? Daar vertel ik je vandaag meer over.

1. De focus leggen op cijfers

Ik ben zelf voor een klein deel influencer, eigenlijk vind ik dit woord verschrikkelijk en geef ik mezelf liever de naam van content creator. Maar ja soit, zelf verdien ik ook aan mijn social media en blog. Je mag dat gerust weten, het is geen taboe. 🙂

Het grote probleem in influencerland: bedrijven focussen nog steeds te hard op het aantal volgers. Maar het grote deel van die zo populaire influencers hebben hun volgers gekocht. Cijfers zeggen dus absoluut niet veel… Als bedrijf kies je dus best iemand oprecht met een hoge engagement rate, dit is veel belangrijker dan het aantal volgers.

volgers op Instagram_ influencer marketing

Controleer de profielen van influencers

Wil je samenwerken met influencers? Maak dan een lijstje met relevante influencers. Vertrouw niet enkel op Google maar zoek via Instagram op bepaalde hashtags en vraag raad aan mensen in je omgeving. Er zullen ongetwijfeld een aantal collega’s zijn die bepaalde influencers volgen.

Heb je een lijstje? Dan is het tijd om de influencers eens grondig onder de loep te nemen. Dit kan op allerlei manieren:

 • Bekijk de engagement rate: heeft jouw influencer duizenden volgers en maar een klein aantal likes en reacties? Dit is verdacht.
 • Daarna is het tijd om de lijst van volgers te checken: wordt hij/ zij gevolgd door heel wat vreemde profielen met rare namen en zonder profielfoto’s? Dit zijn spam-accounts, dan mag je er ook bijna zeker van zijn dat jouw influencer volgers heeft gekocht. Maar opgepast: dit zegt niet alles, iedereen kan spam-volgers hebben. Ik heb er ook een paar en nee, ik heb geen volgers gekocht.
 • Onderzoek de groei: groeit deze influencer zeer sterk of daalt het aantal volgers op korte tijd? Dan kan het zijn dat deze influencer niet zo eerlijk is en zich bezighoudt met vreemde praktijken. Zo zijn er tegenwoordig ook volg-bots waarmee influencers op korte tijd sterk groeien.
 • Kijk naar de reacties: zijn het steeds dezelfde mensen die reageren op foto’s? En bestaat de reactie slechts uit enkele woorden of emoji’s? Dan zit deze influencer waarschijnlijk in een zogenaamde comment pod, een groep waarbij influencers onderling likes en reacties uitwisselen. Een soort van like for like, en voor bedrijven is dit niet interessant. Het heeft absoluut geen waarde voor jouw bedrijf.

Naast deze tips kan je ook gebruik maken van de tool SociaBlade: socialblade.com.Via deze tool ontdek je hoe sterk iemand groeit of volgers verliest. Ik gaf de naam van een populaire Belgische blogger in en daar zag ik dat ze dagelijks zo’n 200 mensen ontvolgt. Zij houdt zich voornamelijk bezig met het volgen van profielen en als zij haar volgen, dan ontvolgt ze. Een niet zo eerlijke tactiek als je het mij vraagt.

Onthoud dit: kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Heeft de influencer veel reacties en zijn de volgers geïnteresseerd? Dat is veel belangrijker dan het aantal volgers.

2. Geen duidelijke afspraken gemaakt

Een lijst van influencers? Check. Nu is het tijd om echt een campagne op te starten. Maar heel wat bedrijven sturen gewoon producten op zonder concrete afspraken te maken. Je kan best in het begin een contract opstellen en een briefing waarin je vermeldt wat je exact verwacht.

De briefing

In de briefing vermeld je de volgende zaken:

 • Het verhaal: welke boodschap of welk verhaal moet hij of zij vertellen? Je kan bijvoorbeeld een bepaald thema verzinnen en binnen dit thema moeten zij dan werken.
 • De data waarop gepost moet worden. Heb je graag dat ze meerdere foto’s en een blog plaatsen? Dan vertel je hoe vaak en wanneer ze in deze periode moeten posten.
 • Een hashtag: via een bepaalde hashtag volg je gemakkelijk op wie er wanneer gepost heeft. Kies wel iets origineel én kijk na of er via deze hashtag al content bestaat. Je kan de cijfers ook opvolgen via bepaalde tools of programma’s, denk bijvoorbeeld aan influencer marketing programma Influo
 • Wil je dat de influencer niet samenwerkt met concurrenten tijdens de campagne? Dan vermeld je dit best.

Vraag via mail of ze akkoord gaan met deze voorwaarden, dan ben je zeker dat het voor beide partijen duidelijk is. Als je een product opstuurt steek je ook best de briefing en jouw verhaal bij in de doos, zo hebben influencers altijd de juiste informatie.

3.  Zomaar gratis producten rondsturen

Veel bedrijven sturen zomaar gratis producten op naar influencers omdat ze verwachten dat influencer x hier wel iets mee zal doen. Voor hen kost het meer tijd om mailtjes te sturen dan producten te sturen.

Maar eerlijk: ik krijg zelf zoveel onverwachte producten toegestuurd dat ik niet met alles iets wil of kan doen. Het is niet haalbaar…

Ik ben er dus van overtuigd dat je beter een mailtje kan sturen naar influencers om te polsen naar hun interesse. Ze kunnen dan zelf een product uitkiezen waar ze echt geïnteresseerd in zijn.

Gratis producten influencer marketing

4. Leg geen verplichtingen op

Daarjuist zei ik dat een briefing belangrijk is, dat klopt. Geef een duidelijk thema of verhaal mee maar leg zeker geen verplichtingen op. Ik heb ooit samengewerkt met een bedrijf en zij vertelden me wat ik letterlijk moest schrijven onder mijn post. Iets van ‘oh dit product is geweldig, het doet dit en dat voor jouw huid’. Dat kwam absoluut niet natuurlijk over, en ik heb de boodschap dus volledig omgevormd en mijn eigen mening gegeven die eigenlijk echt niet positief was.

Laat influencers dus vrij binnen een bepaald thema. Zo kan een huidverzorgingsmerk bijvoorbeeld vragen aan influencers om hun favoriete me-time moment te delen waarin ze gebruik maken van een product.

5. Content gebruiken zonder vermelding van de influencer

Iets waar bedrijven zich ook vaak schuldig aan maken: de content gebruiken van influencers zonder vermelding van de naam. Dit is 1) respectloos naar de influencer toe en 2) het biedt minder voordelen voor bedrijven. Vermeld dus zeker de naam zodat potentiële klanten zien dat hij of zij jouw product gebruikt. Dat is alleen maar goede reclame voor jou en het product!

Influencer marketing

6. Influencer marketing is geen puur verkoopkanaal

Bedrijven denken vaak dat influencers heel wat extra verkopen gaan opleveren. Dat kan wel, maar dit is niet het voornaamste doel van influencer marketing. Influencers zijn vooral geschikt om extra brand awareness te creëren, je wil naamsbekendheid verkrijgen.

Als bedrijf kan je wel een unieke link doorgeven aan influencers die zij dan kunnen delen met hun volgers. Op deze manier kan je kijken of er extra sales uit voortvloeien maar dit is zeker niet het belangrijkste doel van een campagne.

7. Met heel wat influencers samenwerkingen aangaan

Ik zie vaak oproepen voorbij komen van bedrijven die op zoek zijn naar influencers. En meestal gaan ze met bijna elke geïnteresseerde een samenwerking aan, zonder de persoon in kwestie te controleren. Dit is absoluut geen goed idee, als bedrijf ga je best op zoek naar influencers met dezelfde doelgroep. Hoe je dat exact doet? Dat lees je bij het volgende puntje.

8. Geen cijfers opvragen

Ben je op zoek naar geschikte influencers? Vraag dan steeds om wat cijfers door te geven over hun doelgroep. Zo kan je nagaan of er een match is met de doelgroep van jouw bedrijf. Vraag ook steeds cijfers op na de samenwerking dan kan je nagaan of je een lange termijn samenwerking wilt aangaan.

9. Werk met ambassadeurs – kijk naar de lange termijn

Last but not least, misschien wel een van de belangrijkste zaken: werk met ambassadeurs. Zoek influencers die jouw identiteit en kernwaarden uitstralen en werk langdurig samen met hen. Dit zijn meestal personen die niet snel concurrenten promoten maar trouw blijven aan jouw merk.

Om een voorbeeld te geven: ik heb een heel fijne samenwerking met OPI Benelux, en ik gebruik enkel nog nagellak van dit merk omdat ik me volledig kan vinden in de filosofie.

Hulp nodig bij jouw influencer marketing? Stuur me een mailtje en ik kom graag vrijblijvend langs: littlelouvain@gmail.com

{:}{:en}
Werken met influencers en bloggers_ voorkom deze fouten

Influencer marketing is booming business, this form of marketing is gaining popularity. Most businesses know that influencers can contribute to their brand awareness but creating a successful campaign is still difficult. I’ll tell you all about the most common mistakes marketeers and businesses make when dealing with influencers.

1. Focussing on the numbers

I’m part influencer myself, but to be honest I don’t care for that word and prefer to call myself a content creator. But oh well, I still earn money with my blog and social media. I don’t consider it a taboo. 🙂

The big problem in influencer-land: business solely focus on the amount of followers. But guess what: a large chunk of the popular influencers have bought followers. Numbers don’t mean a lot in that regard… As a business you should choose a sincere person with a high engagement rate, which is so much more important than the number of followers.

volgers op Instagram_ influencer marketing

Check out their profiles

Do you want to collaborate with influencers? Start by making a list of relevant influencers. Don’t just trust Google, but look up their Instagram and ask people around you for advice. Undoubtedly some of your coworkers will be following them already.

Made a list? Well then it’s time to to take a closer look. You can do this in several ways:

 • Check their engagement rate: does your influencer have thousands of followers but a small amount of likes and comments? That should ring a bell.
 • Check out their list of followers: are most of them weird profiles with strange names and no profile picture? These are spam accounts, and you can be pretty sure your influencer has bought followers. But beware: spam accounts can follow anyone, even I have some and no, I haven’t bought any.
 • Research their growth: has the influencer grown steadily or are they losing followers in a short period of time? This could indicate that they’re dishonest and are up to some weird things. This could include followbots that influencers use for short term growth.
 • Read the comments: are a handful of people commenting on all of their photos? And are those comments simply a few words or emoji’s? Then this influencer is in a so called comment pod, a group of influencers that like and comment on each others posts. A sort of ‘like for like’ and for companies, this isn’t interesting as it offers no value.

If these tips aren’t enough for you, you can also use the SocialBlade tool: socialblade.com

This tool allows you to check out a profiles growth or loss. I entered some names of well known Belgian bloggers and it showed they unfollow  about 200 followers per day. Their primary activity is following profiles and when they follow her back, she’ll unfollow them. A dirty tactic if you ask me.

Remember this: quality beats quantity. Does the influencer get a lot of comments and are their followers interested? That’s more important than the number of followers.

2. Not making clear arrangements

A list of influencers? Check. Now it’s time to start the campaign. But a lot of businesses will just ship products without any arrangements. You should set up a contract from the start and have a briefing to inform them of your expectations.

The briefing

You should discuss the following points:

 • The story: what message or story should they tell. You could come up with a theme and ask them to work around this specific theme.
 • The data that needs to be posted. Do you prefer several photos and a blogpost? Tell them how often and in what period they should post.
 • A hashtag: certain hashtags are easier to follow up than others. You should pick an original one and you can make use of tools or programs to follow up the statistics, for example Influo
 • Don’t want influencers working with competitors during your campaign? Be sure to mention this.

Ask them if they’re agreed with the term, then you’re sure that both parties are informed. Send a copy of the arrangement along with the products and your story, that way the influencer will have all of the correct information.

3.  Randomly giving out free products

A lot of companies just randomly send out free products to influencers and expect them to do something with it. They feel it’s too much trouble to send a mail with the products to inform them. But honestly: I get so much unexpected products that I can’t do something with all of them.

So I’m convinced you should send a mail to influencers to gauge their interest. Then, if they’re interested, they can choose a product to work around.

4. Don’t set obligations

Earlier I told you a briefing is an important point, and I stand by it. Offer a clearly set theme or story, but don’t obligate them. I once worked with a company that literally told me, word for word, what to write. Something like ‘oh this product is amazing and it does this and that for your skin’. Which doesn’t come over as a natural statement, so I gave my own opinion which was negative and they weren’t happy.

Let influencers be free within a theme. You could ask the to talk about their favorite me-time moment when using your products.

5. Using content without mentioning the influencers

Something companies get wrong a lot is using influencer content without references. This is 1) disrespectful and 2) offers less advantages from a business point of view. So mention the influencer’s name so your potential clients are aware that they’re using your products!

Influencer marketing

6. Influencer marketing is not a sales channel

Businesses think that influencers will increase their sales. This could be the case, but shouldn’t be your primary goal. Influencers are used to create brand awareness.

As a company you want to give influencers a unique link to share with their followers. This way you could stimulate extra sales but again, this shouldn’t be the primary goal of the campaign.

7. Collaborating with a bunch of influencers

I see a lot of calls from business looking for influencers. And they usually jump to work with the ones who are interested, without checking the quality of the person. This is a very bad idea, you should use influencers that share the demographic of the business. How exactly do you to that? I’ll explain it in the next points.

8. Forgetting to check their statistics

Are you looking for the right influencer? Ask to see their statistics on their demographics. That way you can determine if there’s a match with your business. Ask to see their numbers on other collaborations before deciding to work with them on the long term.

9. Working with ambassadors – looking at the long term

Last but not least, maybe one of the most important points: working with ambassadors. Find influencers that share your companies values and identity to set up a long term collaboration. These are people that won’t promote the competition and stay loyal to your brand. For example, I’ve had a great experience working with OPI Benelux, and I only use their nail polish because I can see myself in their philosophy.

Do you need help with influencer marketing? Send me a mail and we can set up a meeting: littlelouvain@gmail.com

{:}

1 Comment

Leave a comment

0.0/5

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.