fbpx
Skip to content Skip to footer

{:nl}Een blog schrijven, hoe lang moet de tekst zijn? 100, 300 of 1000 woorden?{:}{:en}Writing a blog for your business: how long should it be, 100, 300 or 1000 words?{:}

{:nl}
Copywriting_ de lengte van een blogartikel, hoe lang moet het zijn_

De lengte van een blogartikel, is dit nu echt belangrijk? Stel deze vraag aan marketeers en je krijgt waarschijnlijk heel uiteenlopende antwoorden. En eerlijk: niemand kan hier het exacte antwoord op geven want je moet rekening houden met heel wat factoren. Als ik blogs schrijf voor klanten dan spelen verschillende factoren mee om te bepalen hoe lang een artikel juist moet zijn. Een perfect aantal woorden is er niet maar ik kan je wel advies geven.

Schrijf in naam van jouw ideale klant

Veel bedrijven schrijven in functie van zoekmachines. Ik kreeg van heel wat marketingbureau’s de tip dat lange artikels beter scoren omdat Google deze artikels relevant vindt. Laten we even eerlijk zijn: dit advies is niet relevant, de grote bureau’s willen uiteraard in veel gevallen meer verkopen. Een te grote brok tekst zorgt ervoor dat bezoekers sneller afhaken én dit heeft een grote invloed op jouw cijfers.

Google meet hoe lang bezoekers op jouw website zitten en welke acties ze ondernemen. Dit doen ze via Rank Brain, een algoritme dat de waarde en het belang van content bepaalt.

Schrijf dus altijd in functie van jouw ideale klant, als zij interesse tonen heeft dit ook invloed op jouw SEO (search engine optimization score), met andere woorden: hoe goed je scoort in zoekmachines.

Copywriting_ de lengte van een blogartikel, hoe lang moet het zijn_


Creëer genoeg waarde

Mijn advies: te lange teksten worden niet gelezen, kies dus een gemiddelde lengte. Niet te lang, niet te kort, dat is de boodschap! Normaal gezien zijn mijn blogs tussen de 350 en 450 woorden, omdat dit al genoeg waarde biedt voor bezoekers en zoekmachines. Maar er zijn uitzonderingen:

1. Kijk naar concurrenten

Er zijn altijd uitzonderingen: bepaalde artikels scoren goed omdat ze veel en waardevolle informatie bieden. Daarom doe ik altijd een onderzoek wanneer ik over een bepaald onderwerp wil schrijven. Hoe lang zijn de artikels van concurrenten, als je onderwerpen ingeeft in zoekmachines? Hou zeker rekening met de lengte van deze artikels, soms kan je juist hoger scoren als je meer waarde biedt.

2. Schrijf niet om te schrijven

Heel wat marketingbureau’s raden aan om veel woorden te schrijven en met veel bedoel ik minstens 2000 woorden. Maar dit is fout: je hoeft echt niet te schrijven om te schrijven. Is jouw inspiratie op? Stop dan met schrijven, rond de pot draaien is niet goed én als je in herhaling valt straft Google dit af. Daarnaast zorgt herhaling er dikwijls voor dat jouw potentiële klant snel interesse verliest.

3. Lengte in functie van het onderwerp

Elk onderwerp heeft een andere lengte nodig. Wil je echt een diepgaand artikel delen vol nuttige informatie? Dan mag dat artikel zeker wat langer zijn. Als je bijvoorbeeld de voordelen van online marketing wil opsommen of een diepgaand artikel wilt schrijven over alle soorten thee, dan is een lang artikel zeker niet slecht.

4. Gebruik een keyword tool

Weet jij welke zoekwoorden jouw doelgroep gebruikt wanneer ze iets opzoeken via zoekmachines zoals Google? De populariteit van deze zoekwoorden is belangrijk want focussen op een woord dat nooit gebruikt wordt is zonde.

Vindbaarheid is van cruciaal belang voor elk bedrijf. Heel wat potentiële klanten zoeken informatie op via Google vooraleer ze overgaan tot aankoop. Daarom breng je best de zoekwoorden goed in kaart! Dit doe ik het liefste met de zoekwoordplanner van Google Adwords: https://ads.google.com/intl/nl_be/home/tools/keyword-planner/

5. Het soort zoekwoord en het belang hiervan

Wist je dat één zoekwoord meestal weinig resultaat oplevert? Je kan best focussen op een set van woorden (long tail keywords) omdat deze minder concurrerend zijn. Wanneer je slechts één woord gebruikt kan je niet verwachten dat je helemaal bovenaan eindigt want de grote, gekende merken hebben een gigantische voorsprong en scoren dus bijgevolg ook veel hoger. Kies voor zoekwoorden tussen de 2 à 4 woorden lang en voer onderzoek uit naar de populariteit van deze woorden.

6. De frequentie van zoekwoorden: Keyword density

Heb je jouw ideale zoekwoorden bepaald? Perfect, dan is het tijd om over te gaan tot het schrijven van de blog! Nu is het vooral de bedoeling om te focussen op deze woorden en ze regelmatig te laten terugkomen. Dit is de keyword density, met andere woorden de frequentie waarin het zoekwoord terugkomt in jouw tekst.

Algemeen hanteer ik deze regel: vermeld het zoekwoord zo’n 2 à 3 keer per 100 woorden. Te veel is ook niet goed want dan schrijf je om te schrijven en straft Google dit af. Hoger dan 4% zou ik zeker niet gaan.

Zo zie je maar: er bestaat niet zoiets als dé ideale lengte voor een blogartikel. Geloof dus niet zomaar alles en iedereen, het perfecte aantal woorden hangt sterk samen met een aantal factoren. Heb jij nog tips voor het schrijven van blogs? Laat het zeker hieronder weten!

Heb je nog iemand nodig voor de copywriting van jouw bedrijf? Ontdek mijn services hier: http://www.littlelouvain.com/copywriting/

Psssst: ontvang je graag meer tips?

Al veel ondernemers schreven zich in voor mijn gratis nieuwsbrief. Ik stuur je dan 1 X per week interessante tips & tricks over online marketing. Je kan je ook altijd terug uitschrijven.

{:}{:en}
How long should a blog be_

The length of an article, how important is it? Ask this question to marketeers and you’ll likely get a wide variety of answers. But honestly: none has the exact answer because there’s a lot of factors in play. When I write an article for my clients I have to consider the following: competitors, SEO and the popularity of search words. A perfect amount of words isn’t set in stone, but I can offer you some advice.

Write blogs in function of your ideal client

A lot of business write in function of search engines. I’ve heard a lot of marketing agencies claim that longer articles score better because Google thinks they’re more relative. Let’s be honest: this advice isn’t relevant, the bigger agencies want their products or services to sell more. A large chunk of text makes the readers more likely to exit the page and this influences your statistics.

Google measures how long visitors stay on your website and what they’re doing. This is done through Rank Brain, an algorithm that determines the value and relevance of your content. So write in function of your ideal client, if they’re interested this will influence your SEO (search engine optimization score), with other words; how high you’ll score in search engines.

Copywriting_ de lengte van een blogartikel, hoe lang moet het zijn_

Create value

My advice: texts that are to long won’t be read, so go with a medium length. My blogs are between 350 and 400 words, because this offers enough value for both the readers and search engines. But there are exceptions:

1. Take a look at the competition

Certain articles score higher because they’ve valuable information. That’s why I always research the subject I’m writing about. How long are articles written by competitors? Something to keep in mind when you’re writing!

2.  Don’t write just to write

A lot of agencies advice you to write a lot of words, up to 2000. But this is a misconception: you don’t have to write just to write a lot. Out of inspiration? Stop writing, beating around the bush isn’t a good idea and repeating yourself will be noticed by Google.

3. Length in function of the subject

Each subject requires a different length. Want to write a meaningful article in depth? Then it’s okay to write a bit more. If you’re discussing the advantages of online marketing or about every kind of tea, a longer article certainly wouldn’t hurt.

4. Use a keyword tool

Do you know what search words your demographic uses when they’re using search engines? The popularity of those words is important because when you’re focussing on words that hardly get used would be a waste.

The way you’re found is crucial for any business. A lot of potential clients look up information on Google before purchasing. So emphasize your keywords! I do this using the search word planner by Google Adwords: https://ads.google.com/intl/nl_be/home/tools/keyword-planner/

5) The types of search words and their importance

Did you know one search word won’t end up in a good result? You’re better of focussing on a set of words (long tail keywords because there’s less competitors using them. When you only use one word, you shouldn’t expect it to go to the top of the results because the big brands have an advantage and will score higher. Choose 2 to 4 key words and research their popularity.

6) The frequency of keywords: Keyword density

Have you gotten your ideal search words? Perfect, then it’s time to start writing! Your focus should be on words that will be used frequently. This is keyword density, the frequency in which a set of search words is used in your text.

Generally I use the following rule: mention the search word 2 – 3 times per 100 words. To many times isn’t good because Google notices this. Try to keep it under the 4%.

So you see: there isn’t a perfect length for your articles. Don’t believe everyone claiming there’s a fixed amount of words you should write as it’s determined by other factors as well. Have you got any more tips on writing blogs? Share them with us!

{:}

Leave a comment

0.0/5

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.