fbpx
Skip to content Skip to footer

{:nl}Instagram: hoe ik 10.000 volgers verkreeg via organische groei{:}{:en}Instagram: How I gained 10.000 followers through organic growth {:}

{:nl}
Hoe ik mijn Instagram organisch liet groeien tot 10000 volgers

Instagram is hét kanaal van 2019, en er valt echt geld mee te verdienen. Kijk naar de grote ‘influencers’ die een groot bedrag vragen per post. Ook voor bedrijven heeft dit kanaal heel wat waarde, zo kan je met een goede strategie potentiële klanten bereiken en een actieve community opbouwen.

Ik krijg dikwijls de vraag hoe ik de afgelopen jaren zo gegroeid ben en eigenlijk is dit het gevolg van een duidelijke strategie en veel geduld. Mijn tips en tricks deel ik graag met jou.

Verschil met Facebook

Laten we dit eerst duidelijk maken: Facebook en Instagram zijn echt totaal verschillend. Op Facebook kan je bijvoorbeeld bij advertenties of nieuwe likes deze mensen ook uitnodigen om jouw pagina te liken, maar op Instagram bestaat deze optie niet.
Als je met Instagram aan de slag wilt gaan moet je een ding onthouden: het succes zit in een hoge engagement rate. Interactie is de sleutel tot succes, en een goede hashtag-strategie, waar ik je in deze blog al meer over vertelde: http://www.littlelouvain.com/hashtags-op-instagram-anno-2019-hoe-zet-je-ze-optimaal-in/

Wie is mijn doelgroep?

Wil je als bedrijf inzetten op Instagram? Super, maar begin niet zomaar te posten. Je moet eerst nagaan of jouw doelgroep actief is op dit kanaal. Voer onderzoek uit naar jouw doelpubliek en het publiek op Instagram.

Meestal geef ik het advies om persona’s op te stellen, dit is een visuele weergave van jouw doelgroep. Hier schreef ik al een uitgebreid artikel over, ontdek het hier.

Als je exact weet wie jouw doelgroep is, dan kan je jouw communicatie hier op afstemmen. Zo bied je veel waarde en zal je ook meer waardevolle klanten bereiken.

Persona's_ de visuele voorstelling van jouw doelgroep

Een duidelijke omschrijving

Zit jouw doelgroep op Instagram? Perfect, dan is het tijd om een strategie op te stellen voor dit kanaal. Voorzie een tabblad ‘Instagram’ binnen de marketingkalender zodat je steeds weet wat er op welke dag moet verschijnen. Dit bespaart ook heel wat tijd, want last minute ideetjes verzinnen en posten is absoluut geen goed idee.

Als je van start gaat met Instagram is een duidelijke omschrijving echt belangrijk. Potentiële klanten moeten binnen 10 seconden zien wat je voor hen kan doen. Bij mij staat het volgende:

“Elien Voets ? Online Marketeer & content creator ?Helps entrepreneurs with online marketing ✈️#marketing, #fashion, #beauty & #travel ? littlelouvain@gmail.com “

Mijn doelgroep bestaat voornamelijk uit ondernemers en bloggers die aan online succes willen werken. Het zijn actieve mensen die graag bijleren over social media en uit mijn beschrijving kunnen zij direct afleiden wat ik doe.

Content is king

Het is misschien heel algemeen maar goede content is echt noodzakelijk. Wissel af tussen persoonlijke en commerciële posts. Een bedrijf dat enkel commercieel ingesteld is zal minder interactie verkrijgen en ook geen actieve volgers krijgen. Toon jouw verhaal en het gezicht achter het bedrijf.

Ik wissel altijd af tussen foto’s van mezelf en mijn diensten, daardoor blijft mijn kanaal interessant voor potentiële klanten.

Zorg voor een duidelijke stijl

Je wilt uiteraard dat mensen jouw bedrijf direct herkennen, dit doe je door een duidelijke huisstijl te hanteren. Als je lettertypes en kleuren gebruikt hou je dan aan de identiteit van het bedrijf, zo verkrijg je consistentie. Mijn foto’s neem ik steeds met een professionele camera en ik bewerk elke foto in Lightroom – zo zorg je voor een zelfde look & feel op al je foto’s.

Consistentie op Instagram_ huisstijl voor herkenbaarheid

Content ideeën

Ik heb altijd een lijst met content ideeën die ik steeds in mijn contentkalender zet. Zorg voor afwisseling tussen ideeën want zo blijft jouw content interessant. Geen inspiratie? Ik schreef al een artikel met 20 content ideeën voor jouw volgende Instagrampost: littlelouvain.com/what-to-post-on-instagram-20-great-content-ideas/

Zo kan je bijvoorbeeld een behind the scenes delen, iets vertellen over een medewerker, een product delen, een video delen et cetera. Voor een volledig overzicht kan je mijn artikel lezen rond content ideeën voor jouw volgende Instagram Post.

Post regelmatig

Post je maar één keer per week? Dan zullen veel mensen afhaken omdat je niet actief deelneemt aan heel het Instagram-gebeuren. Ik post 1 keer per dag, zo zorg ik ervoor dat mensen mijn foto’s steeds voorbij zien komen. Op die manier blijf je actief deelnemen en zullen ook meer mensen je gaan volgen.

Het is niet per se nodig om elke dag te posten maar ik raad wel aan minstens 4 keer per week te posten of om de 2 dagen. Heb je als ondernemer geen tijd om te posten? Dan kan je ook steeds jouw posts inplannen via scheduling tools zoals Later.com en Planoly. Op Later en Planoly krijg je 30 posts per maand per kanaal gratis, dit zijn er dus genoeg om elke dag eentje te posten.

Met zo’n tools wordt alles automatisch gepost en zo heb jij meer tijd om op jouw core business te focussen. Onthou wel: als je een foto plaatst en mensen reageren, dat je dan best altijd reageert en actief antwoordt op vragen. Zoals eerder aangehaald zit het succes van Instagram echt in interactie.

Hashtags ondernemen op instagram

Gebruik de juiste #hashtags

Dit is eigenlijk een heel belangrijke en wordt vaak foutief ingezet. Als bedrijf zoek je best geschikte hashtags voor jouw bedrijf, hierbij hou je best rekening met een aantal zaken:

  • Waar bevindt jouw doelgroep zich? In België en Nederland of wereldwijd? Als je enkel klanten zoekt in België of Nederland dan raad ik aan om Nederlandstalige hashtags te gebruiken. Ik focus me ook een deel op Internationale bedrijven en daardoor wissel ik af met hashtags.
  • Wat voor product of dienst verkoop jij? Zoek hashtags die hiermee te maken hebben.
  • Kijk naar concurrenten: welke hashtags gebruiken zij?
  • Als je op een hashtag drukt kan je zien hoe vaak deze gebruikt wordt. Te veel is niet goed want dan verdwijnt jouw post in de massa, maar te weinig is ook niet goed want dan bereik je heel weinig mensen. Zoek een goede niche, zeker geen miljoen en ook geen duizend. Iets er tussenin.
  • Onder je foto kan je statistieken zien: kijk hoeveel mensen er via hashtags op jouw foto terecht zijn gekomen.

Like foto’s met bepaalde hashtags of in een bepaalde niche

Dit is eigenlijk mijn belangrijkste tip voor groei op Instagram: kijk naar jouw relevante hashtags en like foto’s van mensen die de hashtag gebruiken. Als ze zien dat jij op hun foto reageert of deze liked zullen ze in veel gevallen jouw profiel bekijken.

Daarnaast kan je ook een concurrentieanalyse doen en kijken welke mensen op de foto’s van concurrenten reageren. Meestal zijn zij geïnteresseerd in het onderwerp en zullen ze jouw content dus ook interessant vinden.  

Like en reageer op reacties

Het algoritme van Instagram houdt rekening met het aantal reacties op jouw foto’s. Hoe sneller je reacties krijgt op een nieuwe foto, hoe beter. Het houdt ook rekening met de relevantie en kwaliteit van reacties en daarom is interactie zo belangrijk. Als je reacties krijgt op een nieuwe foto raad ik aan om hier steeds op te reageren én het profiel van deze persoon te bekijken en daar ook te reageren. Zo creëer je een actieve community. Like for like of comment for comment is dus absoluut geen goed idee, dit zorgt enkel voor nutteloze en korte reacties! 🙂

Geotags

Het wordt vaak vergeten maar het is zo belangrijk: geotags. Als je een locatie toevoegt aan jouw foto bereik je een veel groter publiek. Ik raad aan om steeds geotags en hashtags te gebruiken voor elke foto! Ja ook via Instastories want op jouw story werken deze tags ook.

Volgers en likes kopen?

Ik krijg vaak de vraag of ik volgers of likes gekocht heb. Maar eerlijk: als ik er gekocht had dan zou ik er nu al een miljoen hebben denk ik. 🙂  Neen, ik heb er dus geen gekocht en dat is eigenlijk ook helemaal niet oké. Instagram ziet het wanneer je bezig bent met vreemde praktijken en je wordt ook afgestraft. Zo kan het zijn dat heel weinig mensen jouw posts zien.

Verwijder spam accounts

Naar schatting bereik je slechts 10% van jouw volgers door het algoritme. Dat is echt enorm weinig, je bereikt dus best de juiste doelgroep. Spijtig genoeg zijn er op Instagram ook heel wat spam accounts, profielen die jou volgen maar geen interactie aangaan. Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit, je kan deze accounts beter blokkeren en verwijderen want ze hebben invloed op jouw cijfers. Bijna iedereen heeft spookvolgers met vreemde namen en zonder profielfoto’s, ik blokkeer ze zodat ik enkel geïnteresseerde volgers heb.

Conclusie

Mijn organische groei is tot stand gekomen door heel wat interactie en geduld. Er zit wel degelijk een strategie achter én trage groei is nog steeds beter dan snelle oneerlijke groei. Lieve lezer, koop alsjeblieft geen volgers want het biedt absoluut geen waarde voor jouw bedrijf of kanaal.

Heb je nog informatie nodig? Ik bied sinds kort ook Instagram workshops aan voor bedrijven, meer info vind je hier: www.littlelouvain.com/workshops/

Je kan ook steeds mijn anders artikels bekijken:  www.littlelouvain.com/category/online-marketing/

Psssst: ontvang je graag elke week 1 gratis mailtje boordevol marketingtips? Ik stuur elke week naar verschillende ondernemers in België en Nederland, zo bouwen we samen aan online succes. Inschrijven kan hieronder, je kan je ook altijd terug uitschrijven. Geen spam, maar enkel tips waarmee je echt aan de slag kunt. Succes!

{:}{:en}
How I gained 10.000 followers through organic growth blog

Instagram is the platform of 2019, and you can make a lot of money with it. Look at those ‘influencers’ that can ask a huge amount for a post. It has some merit for businesses as well, with the right strategy you can reach a lot of potential customers and build an active community.

I often get asked how I stimulated my growth over the years, and it’s actually the result of having patience and a strategy. And now I’ll share some of my tips and tricks with you.

The difference with Facebook

Let’s make this clear: Facebook and Instagram are a completely different thing. On Facebook you can invite people to like you page when they interact with your ad or post, Instagram doesn’t do this.

If you’re just starting with Instagram, there’s one important thing to keep in mind: success lies in a high engagement rate. Interaction is the key to success!

Persona's_ de visuele voorstelling van jouw doelgroep

Who is your target group?

Want to set up an instagram account for your business? Great, but don’t just start posting whatever. You have to check if your target group is active on that channel. Research your targets and audience on Instagram.

Usually I’d advice to set up personas, these are visual representations of your target audience. I’ve written an article about this before, you can read it here.

If you know who your target is, you know how to communicate to them. This offers a lot of value and will result in valuable clients.

A clear description

Is your demographic on Instagram? Perfect, now it’s time to set up a strategy for this platform. Make an ‘Instagram’ tab on your marketing calendar so you know which posts have to go up on which days. This saves you a lot of time, because coming up with ideas last minute is a very bad idea.

When setting up your page, a clear description is an important thing. Potential customers only need 10 seconds to realize if you can help them. Mine states the following:

Elien Voets ? Online Marketeer & content creator ?Helps entrepreneurs with online marketing ✈️#marketing, #fashion, #beauty & #travel ? littlelouvain@gmail.com

My demographic is primarily made up out of entrepreneurs and bloggers that want to improve their online succes. They’re actively trying to educate themselves about social media and my description tells them what I can offer in an instant.

Content is king

It may be general knowledge, but good content is an absolute must. Switch between personal and commercial posts at times. A business that only focuses on the commercial side will stimulate less interaction and active followers. Show your story and the face behind your business.

I switch between personal photo’s and my services, so my page is always interesting for potential clients.

Specify your style

Of course you want your business to be instantly recognizable, this is done with a clear house style. Keeping the colors and fonts the same, you contribute to the identity of your business and it gives you consistency. My photos are taken with a professional camera and I edit them with Lightroom – to keep the same look & feel to every photo.

Content ideas

I always keep a list of content ideas in my content calendar. Make sure you variate between ideas so your content remains interesting. No inspiration? I’ve written an article with 20 content ideas for your next Instagrampost:littlelouvain.com/en/what-to-post-on-instagram-20-great-

So for example, you can share a behind the scenes look, say something about your employees, share a product, video etc. For a full overview you can read my article on content ideas for your next post.

Post regularly

Posting only once a week? A lot of people will drop out due to inactivity. I post once a day, so people will always see my posts. That way I keep being active and people will follow. You don’t have to post everyday but I’d advice at least 4 times a week or every two days. Maybe you don’t have time to post, if that’s the case you can plan your posts with scheduling tools such as Later.com and Planoly. On Later you can schedule up to 30 posts a month, so enough to post once every day.

These tools are automated and you’ll have more time to focus on your core business. But remember: posting a photo and getting reactions means having to interact and answers questions. As previously stated, the success of Instagram lies in interaction.

Hashtags ondernemen op instagram (1)

Use the right #hashtags

This is one of the most important points but is often used wrongly. As a business you should really do the research into the correct hashtags for your business, so here are a couple of things to consider:

  • Where is your target audience located? Belgium or the Netherlands or world wide? If you’re looking for several clients in Belgium or the Netherlands I’d advice to mainly use Dutch hashtags. I tend to focus on international businesses as well, so I switch hashtags often.
  • What sort of a product or service are you offering? Search for hashtags that are directly linked to your topic
  • Check out your competitors, what hashtags are they using?
  • When you click on a hashtag you can see how often this one is used. If it’s used a lot, your message will just disappear in the mass of other posts. But if it’s hardly used at all you won’t reach enough people. Try looking for that middle ground.
  • You can view your photographs statistics: how many people have found your photo using your hashtag?

Like pictures with a specific hashtag or in a specific niche

This is one of the most important tips for growth on Instagram: check your relevant hashtags and like photos of others using this hashtag. When they see you reacting on their pictures they’ll most likely check out your profile.

Competition analysis is another option, check out what types of people are responding on these photos. They’re usually interested in the subject as a whole.

Like and respond to comments

Instagram’s algorithm analyses the amount of responses on your photos. The faster you get responses on a new photo, the better. It also takes the relevance and quality of the responses into account, that’s why interaction is so important. Whenever you get a new comment, I’d advise you to respond to it as quickly as you can and check out their profiles. That’s how you get an active community going.

Geotags

Often forgotten, but still important: geotags. When you add your locations to your photos you can reach a much wider audience. I’d recommend you to start using geotags and hashtags with your photos!

Buying followers and likes?

I often get asked if I’ve bought followers or likes. But honestly: if I had bought some, I’d have around a million right now :-). No I haven’t bought any because I think it’s just a wrong thing to do. Instagram takes notice of these types of practices and will take action. So fewer people will end up seeing your posts.

Delete spam accounts

It’s estimated that you only reach about 10% of your followers due to the algorithm. Which is extremely low. Unfortunately Instagram has a lot of spam account, profiles that don’t interact. Quality is better than quantity, you should block these accounts and delete them as they can influence your statistics. Nearly everyone has a few of these in their followers list, I just block them so I only reach those interested in my posts.

Conclusion

My organic growth started with interaction and patience. Obviously there’s somewhat of a strategy behind it and to be honest, slow growth is better that dishonest but fast growth to me. So, my dearest reader, please don’t buy followers as they don’t offer you any value for your business or channel.

You can also read my other articles over here:http://www.littlelouvain.com/en/topics/

{:}

2 Comments

Leave a comment

0.0/5

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.