fbpx
Skip to content Skip to footer

{:nl}Het belang van een online marketing strategie én duidelijke identiteit (+ hoe je dit inzet voor jouw bedrijf){:}{:en}The importance of an online marketing strategy and a clear identity (and how to incorporate this into your business){:}

{:nl}
het belang van een duidelijke marketing strategie en identiteit

Ken je het gevoel: je bent zeer actief op social media maar de tijdrovende posts bereiken niet genoeg mensen. Of je weet niet exact hoe je kan groeien en een loyale fanbase kan opbouwen. Het zijn enkele van de vragen of problemen waar ondernemers mee zitten en waar ze mij graag advies om vragen. De eerste vraag die ik dan stel: “hebben jullie een online marketing strategie?”

Vandaag vertel ik waarom een online strategie en een duidelijke identiteit belangrijk zijn voor ieder bedrijf.

Een overvloed aan commerciële boodschappen

Tegenwoordig zijn veel klanten niet trouw meer aan één merk. Om een voorbeeldje te geven: klanten gaan bijvoorbeeld met een zak van Lidl naar een winkel van Delhaize.

Een simpel voorbeeld maar het toont aan dat we niet echt merktrouw meer zijn. Ook ik maak me er vaak schuldig aan.

Het probleem: we worden overladen met commerciële boodschappen. De concurrentie is zo groot én bedrijven geven steeds hogere bedragen uit aan social advertenties. Het gevolg: alles wordt duurder en bedrijven bieden tegen elkaar op. Bedrijven verdwijnen zo vaak in de grote massa.

Dit toont direct het belang van een duidelijke identiteit aan. Met een duidelijke identiteit maak je duidelijk waar je als bedrijf voor staat. Het zorgt ervoor dat:

  • Je wel opvalt in de grote hoeveelheid aan commerciële posts.
  • Via een duidelijke identiteit verkrijg je een bepaald imago
  • Alle medewerkers kennen de kernwaarden en filosofie waardoor ze op één lijn zitten.
een duidelijke identiteit en branding

Bepaal jouw identiteit: zorg voor een duidelijke branding

Alles begint met een duidelijke identiteit. Heb je hier zelf nog niet over nagedacht? Samen ben je sterker, betrek medewerkers en houdt een brainstormsessie. Tijdens deze meeting bespreek je de kernwaarden en de huisstijl van het bedrijf.

1. De kernwaarden en filosofie

Alles begint met de kernwaarden en filosofie, op basis hiervan kan je bepalen welke boodschap je wil communiceren op de verschillende kanalen. Kom samen en brainstorm over verschillende waarden, kies hieruit de drie belangrijkste. Dit zijn de kernwaarden van het bedrijf. Denk na over de filosofie én het verhaal van het bedrijf en bepaald daarnaast de unique selling points met andere woorden de unieke voordelen die jullie bieden. Waarom zou de klant voor jullie bedrijf moeten kiezen?

Als je weet waar een bedrijf voor staat dan is het veel gemakkelijker om waarde te bieden.

2. De huisstijl

Het succes van een bedrijf zit in een duidelijke, consistente stijl. Als je op online kanalen communiceert dan doe je dit best op dezelfde manier. Verzamel alle informatie over de huisstijl en leg dit vast in een document waar iedereen toegang tot heeft. Denk bijvoorbeeld aan kleuren, lettertypes, templates voor quotes etc.  Zo ben je zeker dat iedereen dezelfde stijl hanteert.

De online marketing strategie

Staat de identiteit op papier? Dan is het tijd om na te denken over de juiste strategie. Bij zo’n strategie komt er heel wat kijken, als eerste breng je de doelgroepen en doelen in kaart. Als ik bij een klant van 0 start, dan ontwikkel ik meestal persona’s. Persona’s zijn een visuele voorstelling van de verschillende doelgroepen. Het is belangrijk om jouw doelgroepen visueel te maken zodat iedereen weet welke doelgroepen belangrijk zijn voor het bedrijf.

Bij persona’s geef je elke doelgroep een gezicht, naam en kenmerken. Denk bijvoorbeeld aan het beroep, de interesses, de gezinssituatie en welke televisiezenders ze kijken of magazines ze lezen. Omschrijf deze doelgroepen duidelijk en zet ze op papier.

Persona's_ de visuele voorstelling van jouw doelgroep

Naast persona’s omschrijf je ook welke doelen je hebt. Uiteraard is het achterliggende doel meestal extra verkoop genereren maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld meer naamsbekendheid wilt genereren of informatie wilt verschaffen over diensten.

Customer journey en touch points

Naast de doelgroep breng je ook best de Customer Journey in kaart, dit is het proces dat elke klant doorloopt. Van ‘he ik ken dat merk’ tot overweging, aankoop en na de aankoop. De fase waarin elke klant zich bevindt bepaalt hoe je naar deze klant toe moet communiceren. In de eerste fase moet de focus liggen op het creëren van merkbekendheid, terwijl de fase na aankoop vooral focust op service en het loyaal maken van trouwe klanten.

Onderzoek waar je jouw potentiële klanten tegenkomt, dit zijn de touch points. Zo kan jouw klant een frequent beursbezoeker zijn, vind je hem of haar misschien wel in een shopping center of zit deze persoon op online forums. Als je weet waar jouw doelgroep zich bevindt, dan kan je hier gemakkelijk op inspelen.

De kanalen en het budget

De grote fout waar veel bedrijven zich schuldig aan maken: ze zijn actief op heel wat kanalen en posten zomaar wat. Het gevolg: er is geen samenhang tussen de kanalen. Eigenlijk moet er steeds synergie ontstaan, elk kanaal moet elkaar versterken.

Op welke kanalen ben jij dan best actief? Dat hangt af van de doelgroepen die je wil bereiken, zoals hierboven al besproken. Zo zal je op LinkedIn eerder een zakelijk publiek bereiken terwijl je op Instagram een jongere doelgroep bereikt.

Denk ook na over het marketingbudget, zo kan de marketingmedewerker actief werken aan de strategie!

Cross media marketing

Potentiële klanten zitten meestal niet meer op één apparaat, ze bezitten laptops, smartphones en tablets. Daarnaast zijn ze vaak actief op verschillende online kanalen.

Hierdoor verandert de manier van communiceren. Als bedrijf zorg je er best voor dat alle kanalen op elkaar zijn afgestemd en dus één mooi geheel vormen. Je ziet het wel vaker bij internationale bedrijven: hun campagnes lopen via verschillende kanalen. Denk bijvoorbeeld aan Cola: vroeger stonden er codes op de blikjes. Als je zo’n code online gebruikte maakte je kans op een prijs. Zo zie je maar, offline marketing en online marketing kan je perfect combineren!

Ben je zelf ondernemer en kan jij hulp gebruiken bij jouw online marketing strategie? Aarzel niet en stuur me een mailtje: littlelouvain@gmail.com

Of lees mijn andere marketing-tips op de blog: littlelouvain.com/category/online-marketing/


{:}{:en}
het belang van een duidelijke marketing strategie en identiteit

Do you know that feeling: you’re active on social media but those time consuming posts you make just don’t reach enough people. Or you don’t know exactly how you can stimulate growth and a loyal fanbase. These are just several questions or problems entrepreneurs have to deal with and that’s why they come to me for advice. The first questions I ask is: “have you got an online marketing strategy?”

Today I’ll be telling you why an online marketing strategy and a clear identity are important for a business.

An abundance of commercial messages

Customers aren’t loyal to just one brand anymore. For example, customers take a bag from one grocery store to go shopping in another. It’s a simple example but it shows how unfaithful we are when it comes to brands. Even I’m guilty of it.

The problems is that there’s an abundance of commercial messages coming our way. There’s so much competition out there and companies keep spending more on social media advertisements.The consequence? Everything goes up in price and businesses disappear in the masses.

This clearly shows the need for a well defined identity. A clear identity shows the world what your business stands for. It makes sure that:

  • You will be noticed in all the other commercial posts
  • You create a unique image
  • All employees know the values and philosophies your brand stand for

Defining your identity

Everything starts with a clearly defined identity. Have you stopped to think about this one yet? It makes your business stronger, involve employees in this process and think about this together. During this session you can also discuss the core values and house style of your business.

1. The core values and philosophy

It all starts with this, based on the core values and philosophy you can determine what kind of messages you want to communicate across your different channels. Have a brainstorming session about what values you want to represent and pick a top three of most important values. These will form the core values of your business. Then think about the philosophy and the story behind your business, this way you can determine your unique selling points, or in other words what makes your business unique over others and why should customers choose your business?

When you know what you stand for it’s easier to offer that added value to your clients.

een duidelijke identiteit en branding

2. The corporate identity

The success of every business lies in a well clearly defined, consistent style. When you’re communicating through online channel try to be as consistent as you can. Gather all of the information on your corporate identity and put it in a document that every employee has access. This includes color patterns, templates, quotes etc. This way you can make sure everyone uses the same style.

Online marketing strategy

Is your identity written down? Then it’s time to start thinking about the right strategy. But this isn’t as easy as it sounds, the first step is to know your demographic and what your targets are. Whenever I start from nothing with new clients, I develop a persona. Persona’s are visual representations of different demographics. It’s important to visualize your demographic in order to know which are important to your business.

Persona’s give a face and characteristics to each demographic. For examples occupation, interests, family situation, which television channels or magazines they like. Describe them as clearly as possible.

Knowing your own targets is another important point. Of course you’d want to generate as much profit as possible, but you’d also want brand awareness.

Persona's_ de visuele voorstelling van jouw doelgroep

Customer journey and touch points

Next up is the Customer Journey. This is the process that every customer goes through. Ranging from ‘hey I know that brand’ to considering, purchasing and feelings after the purchase. The phase a customer is in, defines how you should communicate towards that customer. In the first phase the focus should be on brand awareness, whilst in the purchasing phase the focus should be on service and making customers loyal.

Do research and find out where you can get new potential customers, these are touch points. Your customer could be a frequent trade fair visitor, or shopping centre visitor or someone who spends a lot of time on online forums. When you know where your demographic is located, you can reach them.

The channels and budget

One of the biggest mistakes companies make: they’re active on a lot of channels and just post whatever they feel like. The result is a lack of cohesion in the channels. There should be a synergie and each channel has to reinforce another.

Which channels should you be active on then? That depends on the demographic you want to reach, as discussed before. For example, LinkedIn will reach a business oriented public, whilst Instagram reaches a younger audience.

Think about your marketing budget as well, this way you and your marketing employees can work together on a strategy.

Cross media marketing

Potential customers aren’t on one device anymore, they’re on laptops, smartphones and tablets. They’re also active on several online channels. This does chance the way of communication. As a business you have to make sure your channels are in tune with each other. For example, Coca Cola used to have codes on their cans. When you used this code online, you could win a prize. Offline marketing and online marketing can go hand in hand!

Are you an entrepreneur and could you use a little extra help in forming your online strategy? Don’t hesitate to contact me on: littlelouvain@gmail.com

Or you can read my other blogs right here: littlelouvain.com/en/category/online-marketing/


{:}

1 Comment

Leave a comment

0.0/5

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.